FELTALÁLÓK  

Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla

 


ZIPERNOWSKY KÁROLY
(1853 - 1942)

Bécsben született, iskolai tanulmányait Budapesten végezte. Mûegyetemi évei alatt többször tartott elektronikai tárgyú elõadásokat. 1878-ban Mechwart András, a Ganz-gyár akkori vezérigazgatója õt bízta meg a villamos osztály megszervezésével. Mivel hazánkban a Ganz volt az elsõ gyár, amely villamossággal kezdett foglalkozni, így neki jutott a feladat, hogy az erõsáramú villamosipart Magyarországon kifejlessze. Zipernowsky figyelme már a kezdet kezdetén a váltakozó áram alkalmazása felé fordult. Hozzáfogtak az ilyen világítóberendezések gyártásához, vezetése alatt a gyár hamarosan a váltakozó áramú elektronika úttörõjévé vált. 1883-ban szerelték fel a budapesti Nemzeti Színház világítását: ez volt Magyarországon az elsõ izzólámpás, váltakozó áramú rendszer (a harmadik színház a világon). Váltakozó áramú generátorai közül említésre méltó az "óriási gõzvilágítógép", amelyik harminc éven át világította a Keleti pályaudvart.

Az 1880-as években a szakemberek sokat foglalkoztak a villamos fény osztásának kérdésével. Edison megoldotta a gazdaságos világítás problémáját, egyenárammal, kis távolságra. Zipernowskynak és munkatársainak történelmi érdeme, hogy kifejlesztették a nagyobb távolságokra történõ gazdaságos szállítást és elosztást. 1889-ben Déri Miksával és Bláthy Ottóval fejlesztette ki a transzformátort és a párhuzamosan kapcsolt transzformátorokon alapuló váltakozó áramú energiaelosztó rendszert.

1893-ban a Mûegyetem erõsáramú elektronikai tanszékének tanára lett, a Magyar Tudományos Akadémia pedig levelezõ tagjává választotta. 1905-tõl a Magyar Elektronikai Egyesület elnökeként mûködött.

Zipernowsky Károly 1895 után megadott szabadalmai
(a szabadalmak száma: 1)

Lajstrom-
szám

A bejelentés napja

Osztály-
jelzete

A szabadalom címe

25890

1901. 12. 31.

VII/h

Kapcsolási elrendezés váltakozó áramüzemû, elektromos izzólámpákkal való világítási berendezéseknél