FELTALÁLÓK  
Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla


JENDRASSIK GYÖRGY
(1898 - 1954)

A pesti József Mûegyetemen végezte tanulmányait, majd a berlini egyetemen híres fizikusok, Einstein és Planck elõadásait hallgatta. Gépészmérnöki oklevelét Budapesten 1922-ben szerezte meg. 1927-tõl dolgozott a Ganz Részvénytársaságnál, ahol a dízelmotorok fejlesztésébe kapcsolódott be. õ szerkesztette a világhírû Jendrassik-motort, melynek elsõ darabjai egy- és kéthengeresek voltak, késõbb alakult ki a négy- és hathengeres, négyütemû, kompresszió nélküli, elõkamrás motor.

Következõ lépésként a gázturbina továbbfejlesztésével foglalkozott. A kutatások elõmozdítása érdekében 1936-ban megalakította a Találmánykifejlesztõ és Értékesítõ Kft.-t. Tekintélye egyre növekedett, 1942 - 45-ig õ volt a gyár vezérigazgatója. Tudományos érdemei elismeréseképpen 1943-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává választották. A háború után gázturbinás fejlesztõ tevékenységét nem tudta folytatni, bizalmatlanság vette körül, ezért egy külföldi útjáról nem tért vissza. Argentínában élt egy ideig, majd Angliában telepedett le, ahol saját üzemet alapított. Magyarországon hetvenhét találmányát tartják számon. Utolsó nagy jelentõségû találmánya a nyomáscserélõ volt.


Gázturbina (1938)

Az elsõ önálló tûztérrel rendelkezõ, kis teljesítményû (73 kW-os), jó hatásfokú 21,2%-os turbina. Ez is belsõ égésû hõerõgép, a tüzelõanyag termokémiai energiáját alakítja át hõ-, majd mechanikai energiává. A motorokkal ellentétben itt a munkafolyamat stacionáriusan megy végbe, és minden fázisa más és más géprészben történik (kompresszor, hõcserélõ, tüzelõtér, turbina). A gázturbinában nincsenek nagy, alternáló tömegek, áramlástechnikai elõnye, hogy könnyebb súlyú gépek készíthetõk.

Jendrassik nagy érdeme, hogy világosan látta a gázturbina jövõjét a repülésben, ami nélkül távolsági vagy katonai repülõgépeket ma már el sem tudnánk képzelni.

Jendrassik György szabadalmai
(a szabadalmak száma: 60)

Lajstrom-
szám

A bejelentés napja

Osztály-
jelzete

A szabadalom címe

94510

1924. 09. 09.

V/d/2

Belsõ égésû hõerõgép és ehhez való üzemeljárás

94538

1926. 05. 21.

V/d/2

Tág határok között változó nyomatékkal járható belsõ égésû hõerõgép

94953

1926. 09. 30.

V/d/2

A tüzelõanyag-szivattyút mûködtetõ szerkezet belsõ égésû hõerõgépek részére

95627

1927. 04. 21.

V/d/2

Kompresszor nélküli, tüzelõanyag-befecskendezéssel dolgozó, belsõ égésû erõgép

98058

1927. 11. 22.

V/e/1

Szelep, fõleg hõerõgépek tüzelõanyag-szivattyúi vagy porlasztói részére

99445

1928. 06. 25.

V/d/2

Tüzelõanyag-szivattyút mûködtetõ szerkezet

99555

1928. 05. 22.

V/d/3

Sarló alakú munkaterû, görgõs szivattyú vagy motor

100249

1929. 03. 12.

XXI/c

Diffusor, fõleg centrifugál szivattyúkhoz és kompresszorokhoz

101099

1929. 03. 22.

V/d/1

Radiális átömlésû gázturbinakerék, elsõsorban állandó nyomású gázturbinákhoz

102168

1930. 01. 01.

V/d/2

Kompresszor nélküli tüzelõanyag-befecskendezéssel dolgozó, belsõ égésû motor

102467

1929. 11. 21.

V/d/2

Löketszabályozó ütközõ nyomólöketükben megfeszített rugóval mûködtetett tüzelõanyag- szivattyúk részére

103750

1930. 07. 03.

V/d/2

Öblítõszivattyú belsõ égésû hõerõgépek számára

103785

1930. 04. 05.

V/d/2

Berendezés belsõ égésû hõerõgépek dugattyúinak kenõolajjal való hûtésére

103968

1930. 05. 06.

XXI/c

Dugattyús szivattyú

104125

1930. 08. 02.

V/d/2

Dugattyús szivattyú vagy motor

104590

1930. 07. 10.

V/d/2

Berendezés erõgépek indításának megkönnyítésére

105614

1931. 02. 19.

V/e/2

Eljárás és berendezés áramlások energiájának tárolására és a tárolt energia visszaszolgáltatására

105664

1928. 11. 30.

V/d/2

Átömlõ furat vagy csatorna elõkamrás rendszerû belsõ égésû hõerõgépek elégési terében levõ válaszfalak, terelõelemek számára

105928

1930. 02. 07.

V/d/2

Tüzelõanyag-szivattyút mûködtetõ szerkezet

106412

1930. 10. 16.

XXI/c

Eljárás és berendezés folyékony közegek közötti energiaátadásra

106453

1931. 05. 30.

XXI/c

Szívóberendezés szivattyúk, elsõsorban centrifugál- szivattyúk részére

108105

1932. 03. 02.

V/e/1

Berendezés csövekben áramló közeg hõátadásának fokozására

108126

1932. 04. 05.

V/d/2

Eljárás kompresszor nélküli Diesel motorok befecskendezõ szerveiben fellépõ káros nyomáshullámok kiküszöbölésére

109447

1933. 01. 10.

XVIII/a

Hûtõ, illetve fûtõfelület cseppfolyós vagy gáznemû közegek részére

109728

1930. 04. 08.

V/d/2

Kétütemû belsõ égésû hõerõgép

111353

1933. 11. 11.

V/d/2

Eljárás és berendezés forgó tengelycsapok, elsõsorban belsõ égésû hõerõgépek fõ- és forgattyúcsapjainak hûtésére

111446

1933. 09. 23.

V/d/2

Átömlõ furat vagy csatorna elõkamrás rendszerû belsõ égésû hõerõgépek elégési terében lévõ válaszfalaihoz, terelõelemeihez

111648

1933. 01. 14.

V/d/2

Berendezés elõkamrák, légtárolók stb. rögzítésére belsõ égésû hõerõgépek hengerfejeiben

113629

1935. 03. 22.

V/e/1

Tömszelence

114505

1935. 04. 01.

V/d

Üzemi eljárás és berendezés gázturbinákhoz

114689

1935. 06. 15.

V/d/3

Hajtórúd, elsõsorban gyorsforgású motorokhoz

114740

1935. 04. 09.

V/d/2

Üzemi eljárás és berendezés belsõ égésû, befecskendezéses, elsõsorban jármûveket hajtó dugattyús hõerõgépekhez

117387

1936. 06. 10.

V/d/2

Berendezés motoros jármûvek hajtómotorainak üzemi ellenõrzésére

117559

1936. 07. 09.

V/e/1

Közös dugattyúhoronyba helyezett dugattyúgyûrûpár

119895

1937. 02. 13.

V/d/2

Munkaeljárás gázturbinákhoz és az eljárás foganatosítására való gázturbina

120477

1935. 05. 31.

XXI/c

Forgó aerodinamikus kompresszor

120831

1937. 12. 24.

V/d/1

Szabályozási eljárás gázturbinákhoz és hozzávaló gázturbina

120860

1937. 06. 26.

V/d/2

Berendezés gázturbinákhoz

121918

1938. 01. 26.

V/d/2

Üzemi eljárás égési turbinákhoz és az eljárás kivitelére való turbinaberendezés

121919

1938. 04. 16.

V/d/2

Üzemeljárás és berendezés gázturbinákhoz

123678

1938. 07. 12.

V/d/2

Eljárás sorba kapcsolt és egymástól mechanikailag független turbinákat tartalmazó gépcsoport számára és hozzávaló berendezés

123679

1938. 07. 14.

V/d/2

Eljárás gázturbinák szabályozására és hozzávaló berendezés

124290

1939. 04. 11.

V/d/2

Üzemeljárás és berendezés gázturbinák részére

125513

1935. 11. 25.

V/d/2

Eljárás és berendezés forgó kompresszorok, turbinák vagy ezekbõl álló gépcsoportok indítására és részterheléssel való üzembentartására

126422

1939. 08. 02.

V/d/2

Hõkicserélõ

128044

1940. 07. 26.

V/d/2

Eljárás és berendezés gázturbinatelepekhez a hasznos munkát kifejtõ gépegység forgásértelmének megváltoztatására

128045

1940. 10. 17.

XXI/c

Eljárás és berendezés kompresszortelepekhez a szállított munkaközek mennyiségének szabályozására

128611

1940. 08. 28.

V/d/2

Tartórendszer meleg munkaközeggel dolgozó forgó gépek, fõleg gáz- és gõzturbinák csapágytokjai számára

130185

1941. 07. 03.

V/e/1

Berendezés csavaró lengések csillapítására

131263

1941. 12. 20.

XVIII/b

Szárazoltási eljárás és hozzávaló berendezés

132904

1942. 02. 26.

V/d/2

Eljárás és berendezés gázturbinák üzemének szabályozására

133514

1942. 05. 22.

II/h

Hõkicserélõ

134340

1942. 11. 26.

V/d/1

Kalorikus turbina, elsõsorban gázturbina

134341

1942. 11. 26.

V/d/1

Kalorikus turbina, elsõsorban gázturbina

135274

1943. 04. 16.

II/h

Felületi hõkicserélõ, fõleg hûtõ

136421

1943. 07. 13.

V/d/2

Eljárás lapátkoszorús forgó gépeknek periódikus jellegû mûködési folyamat szerint való üzembentartására, s az eljárás kivitelére való gép, illetve gépi berendezés

136611

1943. 01. 28.

II/h

Hõtároló betétes hõkicserélõ

137368

1943. 06. 21.

V/d/1

Eljárás lapátkoszorús forgó gépeknek váltakozó átáramlási irányban való üzembentartására, s az eljárás kivitelére való forgó gép

138415

1942. 11. 10.

V/d/2

Eljárás és berendezés változó fordulatszámú munkaturbinát tartalmazó gázturbinatelepek üzemi szabályozására

139149

1946. 02. 12.

XVIII/h

Eljárás és berendezés nagy hõfokú gáznemû közegek hûtésére