FELTALÁLÓK  

Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla

 


BLÁTHY OTTÓ TITUSZ
(1860 - 1939)

Tatán született, iskoláit is itt, illetve Bécsben végezte. 1882-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Bécsi Mûegyetemen. 1883-ban lépett a Ganz-gyár kötelékébe, mint gépszerkesztõ. Munkássága egész életére a gyárhoz kötötte. Kiemelkedõ képességû ember volt. Gyorsan átlátta a problémákat, rendkívüli emlékezõtehetség jellemezte. Elsõként ismerte fel a mágneses Ohm-törvény gyakorlati alkalmazásának lehetõségét.

Legjelentõsebb találmánya az 1885-ben Zipernowskyval és Dérivel közösen megalkotott transzformátor. A transzformátorokat Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készítették. Közös munkájuk a korabeli elektronika egyik legfontosabb találmányát eredményezte. Száznál is több szabadalma fõleg a villamos gépek területére vonatkozott.

1887-tõl a váltakozó áramú generátorok párhuzamos kapcsolásával kísérletezett, amelyet rá egy évre egy olaszországi erõmûben valósítottak meg. Világszenzációt jelentett, hogy elsõként kapcsolt össze hõerõmûvet vízierõmûvel. 1889-ben megszerkesztette a róla elnevezett fogyasztásmérõt. Több hasonló szerkezet is ismert volt, de csupán Bláthyé vált be a gyakorlatban. 1912-ben tökéletesítette, így mérése pontosabb lett. A ma használatos fogyasztásmérõk is az általa feltalált készülék elvén mûködnek. 1927-tõl a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Budapesti és Bécsi Mûegyetem tiszteletbeli doktora volt, számos kitüntetésben részesült.

Mag- és köpenytranszformátor (1885)

Az elektromos ipar fejlõdését gátolta, hogy a dinamó csupán közeli helyekre tudta zavartalanul átadni az áramot, nagyobb távolság esetén az energia túlnyomó része a vezeték felmelegedése miatt "elveszett". A kor elektrotechnikusai tisztában voltak azzal, hogy olcsó áramátvitelt csak feszültségnövekedéssel lehet elérni. Az egyenáramú kísérletek azonban sorozatosan kudarcba fulladtak.

1884 - 1885 között a Ganz-gyár három mérnöke, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa és Zipernowsky Károly új áramelosztási rendszert dolgozott ki, amely a transzformátornak elnevezett indukciós készülékek alkalmazásán alapult. Hármójuk közös szabadalma a sarknélküli transzformátorra vonatkozott és annak két kivitelét a "magtranszformátort" és a "köpenytranszformátort" tartalmazta.

A magtranszformátornál a vastest önmagában zárt gyûrû, területén a két tekercselés egyenletesen elrendezett. A köpenytranszformátornál a belsõ mag indukált vörösréz huzalokból állt. Burkolatát vashuzalok vagy lemezek adták.

Ez a találmány volt az alapja az ipar és a háztartás gazdaságos és olcsó világítással való ellátásának.

Bláthy Ottó Titusz 1895 után megadott szabadalmai
(a szabadalmak száma: 96)

Lajstrom-
szám

A bejelentés napja

Osztály-
jelzete

A szabadalom címe

6852

1896. 03. 09.

XX/c

Kerékpár /veloczipéd/ fékszerkezet

7182

1896. 08. 28.

VII/g

Újítások elektrostatikai kondenzátorokon

9633*

1897. 04. 03.

VII/g

Újítás váltakozó áramú motorokon

9634*

1897. 04. 03.

VII/j

Eljárás kóbor, váltakozó áramok okozta telefonzavarok megakadályozására

11576

1897. 12. 15.

VII/g

Javítások váltakozó áramú (motor) számlálókon

12652

1898. 04. 08.

VII/g

Légcsatornás transzformátor tekercselés és eljárás annak elõállítására

18736

1899. 11. 14.

VII/g

Szellõzõcsatornák transzformátorok és hasonlók részére

21367

1900. 12. 15.

VII/g

Berendezés három vagy több paralell kapcsolt váltóáramú generátor ingadozásinak megakadályozására

27366

1902. 11. 25.

VII/g

Berendezés olajtranszformátorok hûtésére

27900

1902. 06. 09.

VII/f

Elrendezés motor-áramszámlálók összeépítésére

28488

1903. 05. 05.

VII/g

Újítás váltakozó áramú villamos gépek tekercs elrendezésén

34171

1905. 01. 10.

VII/f

Berendezés elektromos mérõkészülékeken az érzékenység és pontosság növelésére

37019

1906. 03. 05.

VII/f

Ferraris elvén alapuló változóáram-számláló a mágneses mezõkben elrendezett mozgó záródarabokkal

38022

1906. 04. 07.

V/d/2

Indítóberendezés négy- vagy többhengerû explóziós motorok számára

38636

1906. 09. 05.

VII/i

Elektromos kemence

39779

1906. 08. 18.

VII/f

Ferraris elvén alapuló váltakozóáram-számláló a mágneses mezõkben elrendezett mozgó záródarabokkal

41487

1907. 05. 15.

V/d/2

Berendezés külön explóziós vagy elégési motorokkal hajtott elektromos generátorok paralell kapcsolásának lehetõvé tételére

41923

1907. 08. 17.

VII/g

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára

42081

1907. 08. 17.

VII/g

Hûtõberendezés elektromos gépek számára

43880

1908. 03. 17.

VII/g

Berendezés elektromos gépeken a karakterisztika kellõ görbületének elérésére

44907

1907. 11. 29.

VI/g

Mágneszár elektromos gépek rotorai számára

46839

1909. 02. 24.

V/e/1

Regulátor

47880

1909. 05. 27.

VII/g

Szerkezet forgó kétpólusú gerjesztõ mágnesek vastestének a tengelyrészekkel való összekötésére

47881

1909. 05. 29.

VII/f

Vastestet tartalmazó tekercselt fegyverzet motorszámlálók részére

48716

1909. 07. 30.

VII/g

Újítás villamos gépek mágnestekercsein

48965

1909. 09. 09.

VII/g

Forgó mágneskerék nagy forgássebességekre

49400

1909. 11. 20.

VII/g

Hûtõberendezés elektromos gépek számára

51789

1910. 05. 24.

VII/g

Vízhûtéssel ellátott stator elektromos gépek számára

53112

1910. 01. 29.

VII/g

Készülék egy áramkörnek kénesõ sugármegszakító segélyével való önmûködõ szabályozására

53113

1910. 06. 16.

VII/g

Fémszalagból álló tekercselés

53959

1910. 11. 17.

VII/g

Tekercsszerkezet olajtranszformátorok számára

54097

1911. 04. 25.

VII/c

Berendezés ferraris-rendszerû váltakozó áramú áramszámlálókon a mellékáramú mágnes szóródási mezejének erõsítésére és szabályozására

54147

1911. 04. 29.

VII/g

Párhuzamos vezetésû szénkefetartó

54725

1911. 04. 28.

VII/g

Eljárás olajtranszformátorok számára szolgáló szigetelõ hüvelyek elõállítására

55923

1911. 02. 23.

VII/g

Tekercs vasúti elektromotorok számára

57157

1909. 03. 19.

VII/g

Berendezés tekercselt fegyverzettel bíró motorszámlálókon a mezõtekercsek rézmennyiségének csökkentésére

58077

1911. 08. 24.

VII/g

Hûtõberendezés élére állított fémszalaggal tekercselt rotormágneseken

59062

1911. 10. 23.

VII/g

Biztosító berendezés négyszögletes tekercsekkel bíró olajtranszformátorok számára

60790

1911. 03. 14.

VII/g

Készülék váltakozó áramú generátorok gerjesztésének önmûködõ szabályozására

64117

1912. 06. 20.

VII/g

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

65098

1913. 05. 26.

VII/c

Korongos számlálómû fogyasztásmérõk számára

65242

1913. 12. 23.

VII/c

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

67596

1913. 11. 22.

VII/g

Feszítõcsavar transzformátorok tekercsoszlopaihoz

68140

1914. 04. 09.

VII/c

Eljárás elektromos számlálók beszabályozására

68358

1914. 05. 09.

VII/g

Hûtõberendezés vízhûtésû olajtranszformátorok számára

69631

1913. 12. 03.

XXI/b

Feszítõcsavar transzformátorok tekercsoszlopai számára

70006

1913. 05. 27.

VII/c

Üzemeljárás vízturbinákkal közvetlenül kapcsolt váltakozó áramú generátorok számára

70869

1913. 11. 22.

VII/g

Eljárás és berendezés igen nagy mértékben változó esési magassággal dolgozó és turbinákkal közvetlenül hajtott váltakozó áramú generátorok számára

71137

1915. 11. 15.

XIX/c

Perkussziós gyújtó ûrlövedékek számára

79716

1920. 12. 29.

VII/c

Berendezés elektromos számlálók beszabályozására

80884

1920. 04. 19.

VII/g

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós motorok számára

80885

1920. 09. 11.

VII/g

Pólusátkapcsolás többfázisú váltakozó áramú tekercselésekhez

80962

1909. 07. 29.

VII/g

Eljárás nagy fordulatszámmal járó mágneskerekek számára szolgáló gerjesztõ mágnestekercseknek élére állított fémszalagból való elõállítására

81585

1920. 10. 23.

VII/g

Hûtõberendezés forgó kétsarkú mágnesek hornyaiban elrendezett tekercselései számára

83062

1922. 01. 11.

VII/i

Berendezés üreges vashengerek elektromos hevítésére

83594

1915. 01. 12.

VII/g

Berendezés Ferraris elvén alapuló váltakozó áramú számlálókon az emelkedõ terheléssel beálló regisztrálási mínusz csökkentésére

84628

1920. 04. 14.

VII/g

Eljárás elektromos motorszámlálók beszabályozására

85134

1922. 07. 29.

VI/g

Mágnesrendszer-elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

86735

1923. 03. 07.

VII/c/1

Fékezõmágnes-elrendezés motoros számlálókon

87648

1920. 06. 08.

VII/g

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós motorokhoz

88901

1924. 08. 23.

VII/g

Mágnesrendszer-elrendezés váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

90137

1921. 04. 09.

VII/g

Pólusátkapcsolás többfázisú indukciós motorokhoz

90141

1925. 02. 17.

VII/g

Üzemeljárás és fegyverzettekercselés tág határok között változó teljesítménytényezõvel és váltakozva elõresietõ és elmaradó fáziseltolással dolgozó váltakozó áramú generátorokhoz

91279

1924. 05. 31.

VII/g

Fõáramú elektromágnes indukciós áramszámlálókhoz

92843

1925. 12. 19.

VII/g

Biztosító berendezés sík rotortekercsekhez

93145

1926. 09. 04.

XVI/e

Eljárás alumínium tárgyaknak alumíniumoxid bevonattal való ellátására

93882

1926. 04. 10.

VII/g

Forgó gerjesztõmágnes turbógenerátorokhoz

93883

1926. 04. 10.

VII/g

Berendezés a hûtõfelület növelésére forgó mágneseknek élre állított csupasz vezetõkbõl álló gerjesztõ tekercsein

94799

1927. 03. 26.

VII/g

Csapágyelrendezés váltakozó áramú elektromos számlálók tárcsáihoz

96058

1926. 05. 26.

VII/g

Forgó gerjesztõmágnes turbógenerátorokhoz

96258

1927. 02. 23.

VII/g

Villamos gépek hûtõberendezése

96871

1928. 02. 21.

VII/g

Vasmag olajhûtésû transzformátorokhoz

97539

1928. 02. 21.

VII/f

Áramszámláló tárcsa

97540

1928. 03.27.

VII/g

Forgó gerjesztõmágnes turbógenerátorokhoz

97726

1927. 08. 06.

VII/g

Hûtõberendezés elektromos gépek számára

98853

1928. 09. 07.

VII/g

Szerkezet kétpólusú turbógenerátorok tengely- csonkjainak a rotortesttel való összeköttetésére

99246

1928. 09. 10.

VII/c

Szerkezet váltakozó áramú indukciós áramszámlálók sebességének szabályozására

99522

1928. 09. 07.

VII/g

Többszárú rotortest

99736

1929. 03. 02.

VII/g

Forgó gerjesztõmágnes turbógenerátorokhoz

101408

1929. 04. 11.

VII/g

Olajmentes elzárás elektromos gépek olajjal hûtött statoraihoz

102142

1929. 09. 19.

VII/g

Szellõzõ csatornákkal ellátott lemezes vastest elektromos gépekhez

103821

1930. 07. 17.

VII/g

Folyadékhûtésû, forgó gerjesztõmágnes turbógenerátorokhoz

105108

1930. 09. 19.

VII/g

Kalitkafegyverzet

105325

1930. 10. 31.

VII/g

Hõmérsékletkompenzáló berendezés váltakozó áramú forgó wattóra-számlálók fékezõ mágnesein

105502

1930. 08. 09.

VII/g

Vegyes lég- és vízhûtõberendezés elektromos generátorokon

106402

1931. 02. 24.

VII/f

Hõkompenzáló-darab váltakozó áramú indukciós számlálókhoz

106763

1931. 08. 11.

VII/g

Folyadékhûtéses forgórészû és gázhûtéses állórészû turbógenerátorok hûtési módja és berendezés e hûtési mód kivitelére

107305

1931. 02. 24.

VII/g

Hûtõelrendezés turbógenerátorok sztátorain

108414

1932. 09. 09.

VII/f

Indukciós áramszámláló

109283

1933. 01.13.

VII/f

Fõáramköri mágnes váltakozó áramú számlálókhoz

109801

1933. 03. 17.

VII/g

Fogbetétes rotortest fõleg turbógenerátor mágneskerekekhez

114038

1934. 02. 28.

VII/f

Fékmágnes elektromos számlálókhoz

114521

1935. 10. 05.

VII/g

Folyadékhûtésû, forgó gerjesztõmágnes turbógenerátorokhoz

115602

1936. 01. 13.

VII/c

Számláló idõszakosan (váltakozva) mozgatott óramûrészekkel

116763

1935. 02. 07.

V/g/2

Hajtóberendezés villamos üzemû jármûvekhez

126790

1939. 02. 24.

VII/c

Szerkezeti elrendezés indukciós számlálók fékmágnesei számára

* Kandó Kálmánnal közös szabadalom