FELTALÁLÓK  

Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla

 


KRUSPÉR ISTVÁN
(1818 - 1905)

Középiskolai tanulmányai befejezése után elõször jogot tanult, majd a bécsi Politechnisches Institut hallgatója lett. Mérnöki oklevelének megszerzése után néhány évvel kezdte meg oktatói tevékenységét a József Ipartanoda tanáraként.

Fõ tudományága a geodézia volt. Közremûködött a méter és a kilogramm egyedül törvényes mértékegységként való elfogadásáról szóló törvény elõkészítésében. Az etalon vizsgálatához mûszereket szerkesztett. A kormány az õ elõterjesztése alapján állította fel a Mértékhitelesítõ Bizottságot, az Országos Mérésügyi Hivatal elõdjét, amelynek tizenhat éven keresztül vezetõje volt. A párizsi székhelyû Nemzetközi Mértékügyi Bizottságnak 1879-es megalakulása után tizenöt évig tagja volt.

A Kruspér-féle "új lejtmérõ" szintezõ mûszer az 1878-as Párizsi Világkiállításon ezüstérmet kapott.