FELTALÁLÓK  

Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla

 


MECHWART ANDRÁS
(1834 - 1907)

A magyar ipartörténet egyik legkiemelkedõbb kép-viselõje a bajorországi Schweinfurtban született. Augsburgban szerzett mérnöki diplomát. 1859-ben Ganz Ábrahám Magyarországra hívta, az õ halála után huszonöt éven át vezérigazgatóként irányította a Ganz gyárat. Kiváló mûszaki és közgazdasági szakember volt, hatalmas fejlesztési és korszerûsítési tevékeny-ségének eredményeként világvállalattá fejlesztette az üzemet. A századfordulóra a hatvan fõs gyár 6000 embert foglalkoztató nagyüzemmé vált.

Számos találmány megalkotásában társfeltalálóként mûködött közre, két legjelentõsebb önálló szabadalma a hengerszék és a forgóeke.

A malom legfontosabb részét jelentõ hengerszéken a porcelán hengereket kéregöntésû acélhengerekre cserélte, amelyek a gabonát sokkal finomabbra és tökéletesebbre õrölték. A sorozatban gyártott hengerszékeket az egész világra exportálták, így azok döntõen megalapozták a magyar malomipar hírnevét.

Forgóekéje is kiváló konstrukció volt, de nagy terjedelme és tetemes ára gátolta elterjedését.

Mechwart András egész munkássága - feltalálói és gyárfejlesztõi tevékenysége - mûszaki kultúránk meghatározó része.