FELTALÁLÓK  
Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla


DÉRI MIKSA
(1854 - 1938)

A Bácson született Déri Miksa 1877-ben szerzett vízépítõ-mérnöki oklevelet a Bécsi Mûegyetemen. 1878 - 1882 között a Duna és a Tisza szabályozási munkáinak tervezésével foglalkozott. Ezzel párhuzamosan elektrotechnikai tanulmányokat is folytatott. 1882-ben a Ganz-gyár mérnöke, késõbb pedig igazgatója lett, ahol ebben az idõben rendkívül tehetséges szakemberek dolgoztak együtt. Zipernowskyval közösen, még ebben az évben kidolgozott egy öngerjesztésû váltakozó áramú generátort, amelyet 1883-ban kezdtek gyártani. 1883-tól Déri Miksa Bécsben dolgozott a Ganz-gyár villamos osztályának ausztriai képviselõjeként.

1885-ben Bláthy Ottóval és Zipernowsky Károllyal megalkották a transzformátort. A kísérleti munka oroszlánrészét Déri végezte. 1889-tõl megszervezte és berendezte a bécsi villamos erõmûvet.

1898 - 1902 között kompenzált egyenáramú gépén dolgozott. Két év múlva megalkotta a késõbb róla elnevezett repulziós motort. A Déri-féle repulziós motor nagy hiányt töltött be, a felvonókat ugyanis a használatban lévõ egyetlen motortípussal sem tudták biztonságosan üzemeltetni. Keferendszerû motorját sorozatban gyártották és az egész világon használták.


Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz, Zipernowsky Károly

Déri Miksa 1895 után megadott szabadalmai
(a szabadalmak száma: 15)

Lajstrom-
szám

A bejelentés napja

Osztály-
jelzete

A szabadalom címe

8960

1897. 03. 11.

VII/g

Kombinált váltakozó- és egyenáramú rendszer elektromos erõüzemre vontatási célokra

9975

1897. 06. 14.

V/b

Kombinált elektromágneses Focault-áramú dörzsfék

11711

1898. 01. 12.

VII/g

Eljárás az elindítási forgatónyomaték növelésére egy- vagy többfázisú váltakozó áramú motoroknál és készülékeknél

13106

1898. 04. 08.

VII/h

Elrendezés másodrendû vezetõknek és azok vezetõképességéhez szükséges hõmérsékre való felhevítésére elektromos áram segélyével

14281

1898. 07. 01.

VII/g

Berendezés egy- vagy többfázisú váltakozó áram és egyenáram kombinálására

14513

1898. 06. 13.

VII/g

Berendezés mágneses tereknek egyenárammal és váltakozó árammal való kombinált gerjesztésére és mindkét áram számára alkalmas elektromotor és generátor

14514

1898. 07. 02.

VII/g

Elrendezés dinamógépek mágneseinek gerjesztésére

15078

1899. 01. 10.

VII/g

Forgó transzformátor egyfázisú váltakozó áram számára

15712

1899. 02. 19.

VII/g

Eljárás az elindítási forgatónyomaték növelésére egy- vagy többfázisú váltakozó áramú motoroknál és készülékeknél

16405

1899. 02. 01.

VII/g

Elrendezés dinamógépek mágneseinek gerjesztésére

17853

1899. 06. 22.

VII/g

Váltakozó áramnak egyenárammá való átváltoztatására szolgáló áramátalakító a helytálló tekercselésben fekvõ sarokszorítókkal

20283

1900. 04. 19.

VII/g

Újítások váltakozó árammal mûködõ motorokon

20322

1900. 02. 21.

VII/g

Mágnestekercselés egyenáramú gépek és áramátalakítók számára

20356

1900. 06. 22.

VII/g

Öngerjesztõ váltakozó áramú gép

35146

1905. 06. 30.

VII/g

Egyfázisú kollektormotorok