FELTALÁLÓK  
Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla


GANZ ÁBRAHÁM
(1814 - 1867)

A svájci Unter-Embrach városkában született. Kitanulta az ácsmesterséget, majd öntõinas lett. Az iparosok akkoriban szokásos vándorútja során 1841-ben érkezett Pestre. A Széchenyi által kezdeményezett gõzmalom építésénél szerelõként dolgozott. 1844-ben már önálló öntödéje volt Budán, amely gyorsan jelentõs üzemmé fejlõdött. Kidolgozta a vasúti kocsik kerekeinek kéreg-öntésû gyártását, ennek tökéletesítésére több találmányt nyújtott be. Ebbõl az üzembõl alakult az a vállalat-együttes, amely a gépipar, a jármûipar, a villamosipar számos területén mûködve világhírû találmányokkal, mûszaki megoldásokkal jelentkezett. Az 1848-as szabadságharc idején ágyúkat és golyókat öntött.

A szabadságharc bukása után az angol Burn kéregöntési találmányát próbálta a vagonkerék gyártására alkal-massá tenni. Kísérleteket folytatott, majd találmányát 1855-ben szabadalmaztatta. Sikereit ennek köszönhette. 1865-ben a császár személyesen fejezte ki legmagasabb elismerését. Két évvel késõbb ünnepelték a százezredik kéregöntésû kerék gyártását, három héttel az ünnepség után Ganz tragikus körülmények között meghalt. Életében sokat fordított szociális célokra, üzemében Magyarországon akkor egyedülálló nyugdíjas és betegpénztárt létesített.

Ganz - Jendrassik hajómotor

A '30-as években meginduló dunai - tengeri hajózás összeforrt Jendrassik György nevével, a hajókat az általa tervezett hajómotorral szerelték fel. A motor 800/p fordulatnál 400 lóerõt teljesített. A nagy fordulat miatt a motor és propeller közt állandó módosítású redukciós mû volt beiktatva. Mivel a Ganz-gyár nem volt berendezkedve ilyen nagyságú forgattyútengely kovácso-lására, ezért három darabból készítették. A befecs-kendezõ szivattyú bütyke és emeltyûje csak egyirányú forgást tett lehetõvé, emiatt a megosztott szivattyúház közepére szerelt pneumatikus átkormányozó szerke-zetet úgy oldotta meg, hogy mind elõre-, mind hátramenetnél a szivattyú fordulatiránya ne váltakozzék. A motorokat tükörkép elrendezésben párosával építették be a Duna-tengerjáró hajókba.