FELTALÁLÓK  

Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla

 


KÁRMÁN TÓDOR
(1881 - 1963)

Elemi iskoláit magánúton végezte, majd az édesapja, Kármán Mór által alapított egyetemi gyakorló gimnáziumban érettségizett. Gépészmérnöki diplomáját a budapesti Mûegyetemen szerezte. Katonai szolgálatának letöltése után egy ideig tanársegéd volt Bánki Donát mellett a Mûegyetemen, és mérnöki állást vállalt a Ganz

Rt.-nél. Németországba került ösztöndíjasként, majd 1912-tõl rövid ideig Selmecbányán tevékenykedett, de itt nem tudta tehetségét kibontakoztatni. Még ez évben elfogadta az aacheni egyetem meghívását professzori állásra. Az I. világháború alatt katonai szolgálatot teljesített. Egy év után a ruharaktárból, ahol addig dolgozott, áthelyezték Bécs mellé, az Aerodinamikai Laboratóriumba, ahol tehetségének és képzettségének megfelelõen kísérletezhetett. Itt fejlesztette ki munkatársaival együtt a világ elsõ forgószárnyas katonai repülõeszközét, a PKZ-típusú helikoptert. A háború befejezõdése után hazatért, majd 1919-ben emigrált, újra az aacheni egyetem professzoraként tanított, de az USA-ban is dolgozott egyetemi oktatóként. 1933-ban végleg az USA-ban telepedett le, ahol a Guggenheim-laboratóriumban bekapcsolódott a rakétakutatásba. Több nagy rakéta, és az elsõ ballisztikus rakéta létrehozásában volt nagy szerepe. Munkássága elismeréseként a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla.

Katonai célú helikopter (1917)

A megfigyelõ léggömbök helyettesítésére szolgáló forgószárnyas katonai helikopter, kifejlesztésében Kármán Tódor mellett Petróczy István, Zurovetz Vilmos és Asbóth Oszkár mûködött közre.