2002. 08. 23.

 

Dénes bácsi, a díszpolgár

Augusztus 20-án Nyírpazony legújabban megválasztott díszpolgárát is ünnepelte a község.

 

- Ivancsó Dénes már fél évszázada végez kultúrateremtő munkát községünkben, illetve a megyeszékhelyen. Van, aki tanárként, iskolaigazgatóként, van, aki karnagyként, és van, aki a megyei művelődési központ igazgatójaként ismerhette meg - mondta Vas Miklós a község díszpolgárának méltatásakor, mielőtt átadta a szép mívű oklevelet és az aranygyűrűt a 79 éves Dénes bácsinak. A "mindenki Dénes bácsija" életre szóló munkássága és örök derűje lett keretbe foglalva a díszoklevélbe.

Ivancsó Dénes 1951. december 8-án érkezett ugyancsak pedagógus feleségével Nyírpazonyba, Nyírparasznyáról. Nyírpazonyban előbb igazgatóhelyettesi, majd igazgatói feladatot látott el. Tanítványait nemcsak a matematika és fizika szépségeivel ismertette meg, hanem kirándulásokat, sőt több mapos kerékpártúrákat is szervezett megyénk nevezetességeinek megismerésére. Azért, hogy az osztályait külföldre is elvihesse, mezőgazdasági munkával teremtették elő az útlevél és az utazás költségeit.

Az iskolai munkán kívül - pedagógustársai segítségével - színjátszó csoportokat szervezett, és a kiválóan betanult darabokat messze vidékeken is bemutatták. Karnagyi képzettségét hasznosítva énekkart szervezett, amely neves népdalkörré alakult. A népdalkör nemcsak itthon, de külföldön is szép sikereket ért el. A nívódíjas népdalkör kapcsolatai sok neves hazai és külföldi együttest hoztak Nyírpazonyba, emelve a karácsonyi és a nyári hangversenyek színvonalát. Ugyancsak a népdalkör volt az alapja a hét éve megalakult Blaha Lujza Nyugdíjasklubnak is. Évtizeden át vezette a Vajdabokori Népdalkört is. 1959-től bő tíz évig Nyíregyházán irányította a megyei művelődési központot, miközben a községtől sem szakadt el. A nyírpazonyi általános iskolából ment nyugdíjba, s ma is szorgalmasan ügyködik a köz jobbításán.

Három gyermeke és hat unokája ad még a munka mellett értelmet gazdag életének. Lánya a helyi iskola igazgatója, tankönyvíró, mindkét fia mérnök, de a pedagógusvénát ők is megörökölték: a budapesti, illetve a kecskeméti műszaki főiskolán oktatnak. Ivancsó Dénes kitüntetéseinek hosszú a listája, a 32-ből elég csupán megemlíteni az 1990-ben Nyíregyházán kapott Pro Urbe, az 1995-ben a megyei közgyűléstől kiérdemelt a Művelődésért elnevezésűt, s hát a mostani díszpolgári címet.

Ivancsó Dénes

 

 


 

A község története

A Nyíregyháza szomszédságában, a 4-es főút mentén található település a megyeszékhely elővárosának is tekinthető, hiszen a városból kiköltözve, egyre többen találnak itt otthonra. A falut 1284-ben mint pusztát adományozta IV. László király a Kállay családnak. Később a Pazonyi család birtokolta egészen a 19. századig.

Első református templomát 1406-ban Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A késő gótikus templomot 1556-ban a törökök pusztították el: a falu felgyújtásakor odaveszett a templom is. A jelenlegi gótikus stílusú templom berendezése 18. századi. Az épület alatt betemetett kripta van. A templom nevezetessége, hogy Blaha Lujza szülei - néhány napos sóstói ismeretség után - itt kötöttek házasságot. A mai görögkatolikus templom 1930-35 között épült, elődje fatemplom volt. Műemléknek számít a késő klaszszicista, földszintes Vályi-kúria, amely ma meglehetősen elhanyagolt állapotban van. Az Elek-kúria eredeti tulajdonosa az 1848- 49-es szabadságharc dandárparancsnoka, Elek Ferenc alezredes volt. Az épület ma református lelkészlak.

A község hagyományőrző nívódíjas népdalköre 1955-től működik. Azon kevés településeink egyike, ahol nőtt a lakónépesség, jelenleg 3144 lelket számol.

 

 


 

 

Családok táboroztak együtt

Már a nyári vakáció első napján kéthetes úszótábor kezdődött a nyírpazonyi Színi Károly Általános Iskola harminc diákja számára.

A fiatalok mindennap bejártak a sóstói Parkfürdőbe, ahol Pálóczy András és Pálóczyné Németh Ilona testnevelők vezetésével megismerkedhettek az úszás alapjaival.

Az iskola immár ötödik alkalommal rendezte meg az úgynevezett családi tábort, amelynek július 30-tól augusztus 4-ig Gödöllő adott otthont. A nem mindennapi tábort az iskola alapítványa és a helyi vállalkozók támogatták. Ily módon tíz - szerény anyagiakkal rendelkező - családnak nyílt alkalma arra, hogy a szülők és a gyermekek együtt üdülhessenek. A táborvezetők Fintor Józsefné és Szotákné Ritli Mária tanárnők voltak, miként Lippa Krisztinával együtt ők irányították a balatonboglári ifjúsági tábort, amelyen 48 gyerek vett részt. Az esős időjárás ellenére a gyerekek kitűnően érezték magukat, hála a jó programoknak. Sokat foglalkoztak a vízi közlekedéssel, s még többet kirándultak. Itt meglátogatták a megyei rendőr-főkapitányságról is őket, Gazdag József és Bartók László rendőr őrnagyok már jó ismerői a nyírpazonyi tanulóknak, és hát mindez fordítva is igaz.

Az iskola teljes dolgozói kara közös kiránduláson vett részt Gyulán és Szarvason a nyáron. Szeptember 5-től pedig ismét vízi táborban vehetnek részt a jól úszók, a Spori sportpályázat segítségével. Az új tanév szeptember 1-jével kezdődik, az első tanítási nap szeptember 2-án, hétfőn lesz. A polgármester úr személyes ajánlására a képviselő-testület elfogadta, hogy valamennyi gyerek ingyen jusson tankönyvhöz - tájékoztatott dr. Czeglédi Istvánné igazgató.

 


 

 

Krisztina, a legszebb

Hatalmas tapssal jutalmazták a színpadra fellépő gyermekeket augusztus 20-án, a Batári-parkban. A színes program egyikeként gyermekszépségverseny mosolyogtatta meg a szemeket, a kicsik ugyanis elmondhatatlanul aranyosak voltak. Kétszer két kategóriában hirdetett eredményt a zsűri: a 3-6 évesek legszebbike Katona Krisztina lett, a 6-12 éves korosztályban pedig Szakács Enikő vitte el a pálmát. A fiúk közül Bányai Kristóf és Éliás Mihály bizonyult a legdélcegebb legénynek. A hatéves Katona Krisztina a kapott sminkkészletet azon melegében ki is próbálta.

Katona Krisztina hamarosan elsős lesz

 

 


 

 

Még tart a hitel nélküli fejlődés Nyírpazonyban

A legfontosabbnak a szennyvízhálózat megépítését tartja az önkormányzat és a lakosság

LEFLER GYÖRGY

Nyírpazony (KM) - A 4-es számú főút aszfaltját hátrahagyva, szinte felüdülés a szemnek a rendezett, virágos nyírpazonyi utcák látványa. Az itt élők környezeti kulturáltságát elismerő díszes serlegek Vas Miklós polgármester hivatali szobájában csillognak.

Akár rutinos versenyzőnek is nevezhetnénk Nyírpazonyt ezen a területen, hiszen országosan jegyzettek a virágosításban. A nagyon kerek évben, 2000-ben meghirdetett Millenniumi Falu- és Városszépítő Versenyben az első helyet szerezték meg.

Virágos porták

- A követelményként megszabott - három egymást követő - virágültetéssel és szépítéssel eltöltött szombatot azóta sok hasonló dolgos szombat követte - kezdte a polgármester. - Az itt élők sokat foglalatoskodnak településük csinosításával, ez a hozzáállás aztán idővel átragad még a kevésbé szorgalmas emberekre is.

- A Virágos Magyarországért mozgalomban is részt veszünk, hat közmunkás ügyködik azon, hogy a házakon kívül a terek és útkereszteződések környéke is gondozva legyen. A nagy nyári aszályban folyamatosan locsolták a növényeket. A zsűri ez idő tájt érkezik a mozgalomba benevezett településekre - mondta a polgármester.

Aszfaltot kapnak

Efontos momentumról a lényegi dolgokra rátérve Vas Miklós elsőként azt emelte ki, hogy a nyírpazonyi önkormányzat azon kevesek egyike, amely ez ideig nem szorult hitel felvételére. A módosított költségvetésük 222 millió forint. - Az intézmények működésénél alapelvünk: könnyebb az épületek és eszközök folyamatos karbantartását megoldani, mint a költségvetést letaglózó, elodázhatatlanná váló egyszeri felújításokat elvégezni. Az iskola, óvoda az idén is patikatisztán várja a gyerekeket. A tanévkezdést megkönnyítettük a szülőknek azzal, hogy minden gyermek ingyen jut tankönyvhöz. A korábbi évekhez hasonlóan, szeptembertől ismét ingyenes iskolatejjel és kiflivel segítjük a gyermekek étkeztetését. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat szociálisan érzékeny, csak az elmúlt fél évben közel 12,5 millió forintot fordítottunk e célokra.

A település 44 kilométer hoszszú úthálózatából mindössze másfél-két kilométernyi nincs még aszfalttal ellátva. Jó hír a Béke, a Kölcsey, az Ifjúság, a Sóstói, a Móricz Zsigmond utca, illetve a Széchenyi és a Felszabadulás köz lakóinak, hogy a közeljövőben ezen útszakaszok is szilárd burkolatot kapnak. A Móricz Zsigmond utca munkálatait Nyíregyházával közösen végezzük. Még ez évben elkészül a Vasvári Pál utca járdája, amely mintegy 600 méter hoszszon aszfaltréteget kap. Nemrégiben modern buszvárókat telepítettünk, s a közelmúltban végeztük el az idegenek elismerését is kivívó temető ravatalozójának felújítását a Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán nyert pénzből.

Nyíregyháza abszolút közelsége ellentétes hatást gyakorol településünk életére. Több vállalkozó megszenvedte például a Tesco megépítését. Sokan nem a helyi iskolába, óvodába íratják gyermekeiket, hanem munkába menet behordják csemetéiket Nyíregyházára, holott gyermekintézményeinkben kitűnő nevelőmunka folyik.

Új telkek

Az utóbbi időben a megye-székhelyről sokan költöztek ki Nyírpazonyba. Manapság kevés település mondhatja el, hogy nő a lélekszáma: amíg 1994-ben 2450-en, most 3144-en vagyunk. A megyében a telkek, a porták Nyíregyháza után itt a legdrágábbak. A közeljövőben újabb telkek igényelhetők: a nyulaskai részen száz, a kabalásin kétszáz körüli építési telek vásárlására lesz lehetőség. Pazonyban mindössze egy-két százalékos a munkanélküliségi ráta.

A város adta előnyöket mi is élvezhetjük, hiszen kitűnő a közlekedés, autóval pár perc csupán Nyíregyháza. Ám a képviselő-testület minden igyekezete azon van, hogy az itt lakók helyben is megtalálhassák a város általi lehetőségeket.

A villany-, a víz- és gázhálózat kihasználtsága szinte százszázalékos, sokan kötöttek a vezetékes telefonra is. A tervek között a legfontosabbnak a szennyvíz-hálózat megépítését tartja az önkormányzat, a beruházás Nyíregyháza-Kőlapossal közösen valósul meg. A hálózat Nyíregyháza meglévő szennyvíztisztítójára csatlakozna, javítva annak kihasználtságát. S hogy mikor? - Szeptemberben erre is választ kapunk, csakis a legjobbakat remélve! A tervek között szerepel még a művelődési központ megvalósítása, illetve a temető mellett egy vízibázis létrehozása. A község összetartozását szolgálja a már hagyományosan a nemzeti ünnepünk napján, augusztus 20-án megtartott színpompás falunap, amelyen az idén is jól szórakozhatott Nyírpazony közönsége - zárta Vas Miklós.

A Blaha Lujza utca megyénk egyik legszebb utcája Fotók: a szerző

Nyíregyháza abszolút közelsége ellentétes hatást gyakorol településünk életére.

VAS MIKLÓS