VAS- ÉS ACÉLÖNTVÉNYEK

Vasalapú ötvözetekből készült öntvények fogalom meghatározása és jelölése.

1. VASÖNTVÉNY 1.1 -Lemezgrafitos vasöntvény

A lemezgrafitos vasöntvóny anyaga: lemezgrafitos öntötvas. Ez olyan Fe —C alapú, rendszerint 2%-nál nagyobb C-tartalmú ötvözet, amelynek szabad C-tartalma (grafitja) túlnyomóan lemez alakú. A rövidség kedvéért a köznapi szóhasználatban a „lemezgrafitos" jelző elhagyható. Jelölése GG… (régi jel: Öv…) amely betűjel az anyagminőség jelében mindig szerepel, a szilárdsági jellemzőkre vagy az összetételre utaló más számokkal vagy betűkkel együtt.

A lemezgrafitos vasöntvény anyagminőségére és műszaki előírásaira vonatkozó feltételeket az MSZ EN 1561:2000, Öntészet. Lemezgrafitos öntöttvas című szabvány írja le.

1.2 Gömbgrafitos vasöntvény

A gömbgrafitos vasöntvény anyaga: gömbgrafitos öntöttvas. Ez olyan Fe —C alapú, rendszerint 2%-nál nagyobb C-tartalmú ötvözet, amely­nek szabad C-tartalma (grafitja) túlnyomóan gömb alakú. Jelölése GJS… (Göv…), amely betűjel az anyagminőség jelében mindig szerepel, a szilárdsági jellemzőkre vagy az összetételre utaló más számokkal vagy betűkkel együtt.

A gömbgrafitos vasöntvény anyagminőségére és műszaki előírásaira vonatkozó feltételeket az MSZ EN 1563:2003 Öntészet. Gömbgrafitos öntöttvas című szabvány foglalkozik.

1.3 Kéregvasöntvény és fehérvasöntvény

A kéregvasöntvény anyaga a magban lemezgrafitos öntöttvas (lásd az 1.1 szakaszt) a felületi kéregben pedig grafittól mentes, ledeburitos­-perlites öntöttvas. A kéreg és a mag közötti átmeneti rész grafitot és ledeburitot is tartalmaz.

A kéregöntvény jele: Köv.

A fehérvasöntvény anyaga fehér öntöttvas. Ez olyan Fe — C alapú, rendszerint 2%-nál nagyobb C-tartalmú ötvözet, amely grafitot nem tartalmaz. A fehér vasöntvény jele: Föv.

A kéreg- és fehérvasöntvény műszaki előírásait az MSZ 8279 tartalmazza.

2. TEMPERÖNTVÉNY

A temperöntvény anyaga: tempervas. A tempervas olyan Fe — C alapú, hőkezelt (temperált) ötvözet, amely öntött állapotban 2%-nál több, kizárólag kötött C-t tartalmaz. Jelölése GTW… (Tö...), amely betűjel a perlites tempervas anyagminőségének jelében a S., a fekete temper­vaséban az W. betűkkel együtt mindig szerepel, a szilárdsági jellem­zőkre vagy az összetételre utaló más számokkal, vagy betűkkel együtt.

A temperöntvény anyagminőségére és műszaki előírásaira vonatkozó feltételeket az MSZ EN 1562:2000, és MSZ EN 1562:1997/A1:2006 szabványok tartalmazzák

3. ACÉLÖNTVÉNY

Az acélöntvény anyaga: öntöttacél, amely általában 2%-nál kisebb C-tartalmú, öntvény gyártására szolgáló Fe — C alapú ötvözet. Az acél­öntvény és öntöttacél jelölése: GE… (régi jel:Aö…), amely betűjel az anyagminőség jelében mindig szerepel, a szilárdsági jellemzőkre vagy a vegyi össze­tételre utaló más számokkal vagy betűkkel együtt.

Az ötvözetlen acélöntvény anyagminőségére és műszaki előírásaira vonatkozó feltételeket az MSZ EN 10293:2005, az ötvözött acélöntvények elő­írásait az MSZ EN 10340:2008, tartalmazza.

vissza